Spring naar hoofd-inhoud

Meeuwen en kraaien ontdekken kadaver van dwergvinvis op Rottumerplaat

Vliegende aaseters ontdekken het kadaver van een dwergvinvis dat bij wijze van experiment mag vergaan op Rottumerplaat.

Een ekster en twee zwarte kraaien waren de eerste vogels die het dode zeezoogdier ontdekten. Daar hebben zich de afgelopen dagen een jonge zilvermeeuw en een grote mantelmeeuw bij gevoegd. ,,Dat zijn vogels die we hier ook wel hadden verwacht’’, zegt onderzoeker Martin Baptist van Wageningen Marine Research. Op Rottumerplaat hebben de vliegende aaseters het rijk alleen, zegt Baptist. ,,Als in het poolgebied een walvis aanspoelt, komen daar ijsberen en poolvossen op af. Die heb je hier niet, zelfs geen ratten.’’

Volledig artikel op website Nieuwsblad NOF

Meer informatie en foto's die het afbraakproces volgen op website Basismonitoring Wadden