Spring naar hoofd-inhoud

Meer vis met vispassage Afsluitdijk

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is tijdens haar bezoek aan het waddengebied geïnformeerd over het project de vismigratierivier. Dit natuurherstelproject moet zorgen voor een vispassage die door de Afsluitdijk heen gaat.

Deze passage vormt een verbinding voor trekvissen die vrij heen en weer willen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Daarnaast is de overgang van zout naar zoet geleidelijk door de grote lengte van de 6 kilometer lange rivier. Dit is beter voor trekvissen zoals de aal die graag tussen de Waddenzee en het IJsselmeer willen zwemmen.

Dijksma noemt de vismigratierivier een uniek project dat niet alleen van belang is voor de natuur, maar ook voor het herstel van de visstand in het IJsselmeer.  “Het project herstelt de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer waardoor het aantal vissoorten groeit en meer vogels naar het gebied worden getrokken. Dit draagt bij aan onze natuurambities en Europese natuurverplichtingen”,  aldus de staatssecretaris.

De Nieuwe Afsluitdijk
De vismigratierivier maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, provincie Fryslân, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Harlingen. De komende jaren kost de voorbereiding van de vismigratierivier 1,5 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor dit project in totaal 450.000 euro beschikbaar. DNA staat garant voor de resterende financiering. De initiatiefnemers van de vismigratierivier zijn de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Het Blauwe Hart en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord.