Spring naar hoofd-inhoud

Meer studenten zeevaartschool Terschelling

Het gaat goed met de zeevaartschool op Terschelling. Het Maritiem Instituut Willem Barentsz kreeg er vorig jaar 145 studenten bij. Ook maakten duizend studenten gebruik van het simulatorcentrum en volgden twintig buitenlandse studenten een deel van hun studie op Terschelling.

De extra toeloop leidt tot problemen wat betreft huisvesting. Directeur Van Leunen heeft afspraken gemaakt met de woningbouwcorporatie voor het huisvesten van studenten. Hij hoopt dat de gemeente en Staatsbosbeheer snel afspraken maken over de bouw van een nieuwe campus.