Spring naar hoofd-inhoud

Meer geld voor de Waddenzee

 

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met het voorstel van D66-kamerlid Boris van der Ham om 800 miljoen euro uit te trekken voor de Waddenzee. De regering wilde niet meer dan 500 miljoen beschikbaar stellen. Van der Ham: 'Wij zijn erg blij met die steun. Er is veel geld nodig om de natuur in de Waddenzee substantieel te verbeteren. Daarom hebben we gezegd dat het 800 miljoen moet worden. Gelukkig blijkt de meerderheid van de Kamer dat met ons eens'.

 

Het bedrag van 800 miljoen is vastgesteld door een aantal natuurorganisaties samen met de commissie Meijer, die de overheid

adviseert over de toekomst van het Waddengebied. Alleen de VVD stemde tegen het voorstel van D66.

 

'Die 800 miljoen zijn vooral nodig om de kwelders in het waddengebied te beschermen. Daarnaast is een deel van het geld bestemd voor de duurzame economische ontwikkeling van het gebied. Het project Energy Valley houdt zich bezig met duurzame energiebronnen en is een prachtig initiatief om het Noorden van het land economisch sterk te houden en tegelijkertijd interessante ideeen te ontwikkelen rond milieu en energievoorziening,' aldus Van der Ham. Ook Energy Valley kan rekening op steun uit het Waddenfonds.

 

D66 Partijcongres: nu gas winnen

Het afgelopen weekend stemde het partijcongres van D66 met grote meerderheid voor de plannen om het waddengebied te beschermen en te ontwikkelen, inclusief de gaswinning onder het Wad. Dat was een controversiële beslissing, omdat er bij een aantal afdelingen van D66 bezwaren tegen leefden. Van der Ham: 'D66 heeft altijd gezegd: bij twijfel niet winnen. Maar uit alle praktijkervaring en onderzoeken van de afgelopen jaren blijkt dat gaswinning geen kwaad doet. Als de twijfel weg is moet je ook consequent durven zijn. Voor het congres telde ook zwaar dat we geen boorplatforms willen in de Waddenzee. Ook dat is opgelost doordat er schuin en onopvallend vanaf de kant wordt gewonnen. De jarenlange politieke druk, juist ook van de kant van D66, heeft grote gevolgen gehad voor de plannen zoals ze nu voorliggen. Die zijn veel beter dan toen de discussie lang geleden begon'.

 

D66 vindt het grote winst dat er nu fors geïnvesteerd wordt in het waddengebied. Zeker zo belangrijk is het, dat schadelijke activiteiten worden verboden. 'D66 pleit consequent voor het staken van de kokkelvisserij in de Waddenzee. De kokkelvissers schrapen met hun netten de bodem leeg. Dat is de grootste bedreiging voor het Waddengebied. De afgelopen jaren is de kwaliteit van de Waddenzee met sprongen achteruit gegaan. Nu de kokkelvisserij stopt en er forse bedragen worden geinvesteerd in de kwaliteit en de duurzame ontwikkeling, moet het echt vooruit gaan met het Wad,' zegt Van der Ham.