Spring naar hoofd-inhoud

Massale opkomst voor ontwikkelingsbeeld

Texel maakt zich op om massaal reacties in te dienen bij de provincie op het omstreden 'ontwikkelingsbeeld'.

Dit ontwikkelingsbeeld dreigt de ontwikkelingen op Texel voor de komende tien jaar grotendeels op slot te zetten. Over de honderd Texelaars bezochten de informatieavond die de gemeente had belegd.

Extra stoelen en banken moesten van diverse kanten worden aangesleept om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten zitten in de raadzaal. Tot halverwege de trap stonden mensen in de rij om hun handtekening te zetten in het gastenboek en de bodes zetten in allerijl liters extra koffie. De aanwezigen waren afkomstig uit diverse lagen van de samenleving. Wie geen plek had, bleef staan of ging zitten op de grond. De boodschap was duidelijk, het is menens.

Nemen Provinciale Staten dit najaar het ontwikkelingsbeeld aan zoals het er nu bijligt, dan komen woningzoekenden, bedrijven, de toeristische sector en de landbouwsector de komende jaren danig in de knel. De term zorgwekkend viel regelmatig in de loop van de avond. En zorg was er. Over de bouw van huizen, de uitgifte van nieuw bedrijventerrein, de mogelijkheden op toeristisch gebied en de toekomstmogelijkheden voor de landbouw. Vragen over wat er gebeurt als het ontwikkelingsbeeld toch wordt aangenomen zoals het er ligt, wilde wethouder Nel Eelman niet beantwoorden. Ze ging ervanuit dat de plannen nog kunnen worden aangepast.