Spring naar hoofd-inhoud

Massaal bezwaar tegen afvaloven

HARLINGEN - Ruim negenhonderd mensen en organisaties hebben bij de provincie Friesland bezwaar aangetekend tegen de bouw van een afvalverbrandingsinstallatie in Harlingen.

De 140 miljoen euro kostende installatie is gepland aan de rand van de Waddenzee. De bouw is omstreden omdat de 55 meter hoge schoorsteen en het 44 meter hoge gebouw horizonvervuiling zouden veroorzaken. Halverwege februari nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de vergunning. De bezwaren worden in dat besluit meegenomen.