Spring naar hoofd-inhoud

Marrum klaar voor Waddenconferentie

Op 30 mei wordt in Marrum een speciale conferentie georganiseerd over het Waddengebied. "De Tijwisselaar".

Tijdens de conferentie wordt de Waddenzee en het gebied er omheen belicht vanuit verschillende invalshoeken. Er zal onder andere gesproken worden over veiligheid, natuurherstel, verduurzaming van de visserij en de Waddenzee als Werelderfgoed. De organisatie is in handen van het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie.
 
Verschillende deelnemers
De “Tijwisselaar” begint ’s ochtends om 09:00 uur en duurt tot 17:00 uur.
In totaal doen er ongeveer 250 mensen aan mee. Naast wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers, bestuurders en vissers zijn ook enkele dorpsbewoners van de partij. De deelnemers zullen ‘s ochtends in kleine groepen langs verschillende locaties in Marrum lopen waar zij naar sprekers luisteren die voordrachten geven over delfstofwinning, natuur en veiligheid, windmolens, visserij, werelderfgoed en de vogeltrek. Deze groepen worden op de route begeleid door een aantal Marrumers. Tijdens de tocht worden de belangrijke actuele waddenthema’s gekoppeld aan muziek en theater.

’s Middags gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Zij zijn tijdens dit gedeelte van de conferentie te gast in twee boerderijen. Het doel van dit gesprek is om de inzichten van die ochtend te vertalen naar ideeën voor een duurzame toekomst van het Waddengebied. De conferentie wordt afgesloten met een grote verassing die wordt voorbereid door de kinderen van basisschool Aasterage.
 
Bewoners Marrum
Veel inwoners van Marrum hebben ondertussen al gehoord over de conferentie. Tientallen inwoners van Marrum helpen tijdens de dag mee. Op 29 en 30 mei zal het druk worden in het dorp. De programmamakers hebben ruim van tevoren met gemeente, politie en brandweer samengewerkt om overlast te voorkomen en om de gebeurtenis veilig te laten verlopen.
 
Drukke momenten
De twee drukste momenten op 30 mei zullen waarschijnlijk bij aankomst en vertrek van de deelnemers zijn. Tussen 8:00 en 09:00 uur ’s ochtends arriveren er enkele bussen met deelnemers in Marrum en parkeren de deelnemers die per auto naar Marrum komen aan de Botniaweg. Tussen de middag en iets na vijf uur is er weer sprake van enige drukte. De deelnemers en de bussen steken dan over naar de Zeedijk. Mogelijk dat u daar dan alvast rekening mee kunt houden.

Volledig programma en andere informatie op de website van de Waddenacademie