Spring naar hoofd-inhoud

Lint van fakkels langs Groningse Waddenkust

 

Een lint van fakkels in de duisternis langs de Groninger kust.

Dat is het doel van een actie van de Waddenvereniging, waarvoor morgen, donderdag in Den Haag de aftrap wordt gegeven. De fakkels worden volgende week niet alleen in de provincie Groningen ontstoken, maar langs de gehele Waddenkust, dus ook in de andere provincies.

 

De Waddenvereniging gaat vandaag 150 fakkels bezorgen bij de Tweede Kamer om hiermee de Tweede Kamerleden uit te nodigen deel te nemen aan de grote fakkelactie "Laat het wad niet zakken. Bescherm de Waddenzee." De Tweede Kamerleden worden uitgenodigd, met een fakkel, hun opwachting te maken bij het Monument op de Afsluitdijk.

 

De bedoeling is dat tijdens de fakkelactie op 22 oktober, 5.000 fakkels worden ontstoken in het waddengebied. Van 20.00 tot 20.30 uur is de Waddenzee van Texel tot en met Borkum en van Den Helder tot Eemshaven omringd met fakkels.

Op deze manier willen de deelnemers uiting geven aan hun zorgen over de toekomst van de Waddenzee en roepen ze de politiek op onvoorwaardelijk te kiezen voor de bescherming van de Waddenzee als internationaal erkend en beschermd natuurgebied.

 

De Tweede Kamer zal op 9 november met de ministers van VROM, LNV en EZ debatteren over de hoofdlijnen van het Waddenzeebeleid.