Spring naar hoofd-inhoud

Leden waddenvereniging kritisch over windenergie in het waddengebied

Leden van de Waddenvereniging zijn kritisch over de opwekking van windenergie in het waddengebied, maar steunen de energietransitie wel. Dat blijkt uit een in december 2013 gehouden ledenraadpleging.

Tijdens een speciale ledenvergadering eind deze maand wordt mede naar aanleiding van de uitkomsten van de representatieve steekproef een nieuw standpunt voor de vereniging vastgelegd. Dit standpunt vormt de basis van de wijze waarop de Waddenvereniging zich te komende jaren zal inzetten op het onderwerp.
 
De laatste tijd buitelen de plannen voor opwekking van windenergie in het waddengebied over elkaar heen. De Waddenvereniging wilde graag van haar leden weten hoe die denken over windmolens in dit natuurgebied met internationale allure. Windmolens leveren schone energie, maar hebben ook effect op de natuur en de beleving van het wad. Hoe het wad ervaren wordt, is lastig in cijfers uit te drukken.

Uit de steekproef komt een duidelijk beeld naar voren. 97% van de ondervraagden geeft aan dat windenergie niet zomaar mogelijk moet zijn in het waddengebied. De helft van deze leden wijst windenergie in het waddengebied in zijn geheel af, terwijl de andere helft onder voorwaarden mogelijkheden ziet voor windenergie in het gebied. Zowel voor- als tegenstanders van windenergie verwachten dat plaatsing van windmolens het landschap aantast en schadelijk kan zijn voor vogels. Voor alle plannen voor plaatsing van windmolens in het waddengebied moet daarom kritisch gekeken worden naar het effect van de windparken op natuur- en landschapswaarden.

Volledig artikel op website RTV Noordkop