Spring naar hoofd-inhoud

Lauwersland-Vakantieland

LAUWERSOOG

Het Fries-Groningse kustgebied ontstond door eeuwenlange aanwas van land.

Mensen vestigden zich op natuurlijke hoogten (kwelder- en oeverwallen) en toen het waterpeil steeg op zelf-opgeworpen hoogten (terpen/wierden). Het was een vruchtbaar gebied en de mens is er nooit weer weg gegaan. Later beschermden de bewoners hun woonplaatsen en land door de aanleg van dijken.

 

Het land werd steeds meer in cultuur gebracht, maar waterrijk is het altijd gebleven. Enerzijds is het een waddengebied, het ligt aan de waddenzee en een inham ervan (de Lauwerszee) is een meer geworden. Anderzijds is er een netwerk van natuurlijk- gevormde waterlopen, 'maren' heten die in Groningen (restanten van de zee die er vroeger vrij spel had) en gegraven kanalen en diepen.

Geen wonder dus dat Lauwersland heel wat te bieden heeft aan de recreant die z'n vertier op en rond het water zoekt.

Centraal ligt Lauwersoog. Van hieruit vertrekt de boot naar Schiermonnikoog, maar ook veel pleziervaartuigen, rondvaartboten, traditionele vaartuigen (de bruine vloot) en boten voor het sportvissen op zee. Een haven als Lauwersoog heeft daarbij veel te bieden op het gebied horeca (o.a. restaurants). En het binnenwater (het Lauwersmeer) biedt veel mogelijkheden voor zeilen, surfen, kanoën, vissen, strandvermaak, zwemmen (met afgebakende gedeelten voor kinderen). Te meer omdat het Lauwersmeergebied een prachtig natuurgebied is (met nationaal park), willen toeristen en recreanten er ook graag langere tijd vertoeven. Dus zijn er bungalowparken, trekkershutten, een riante camping aan de oevers van het meer en meerdere campings in de buurt.

De voormalige kust van de Lauwerszee, het aangrenzende 'oude land', heeft ook veel te bieden aan de recreant/toerist: Oostmahorn en Anjum zijn altijd leuk om heen te gaan en er verrijst bij Oostmahorn zelfs een nieuwe toeristisch complex: Ezonstad. En het vissersdorp Zoutkamp natuurlijk, met Visserijmuseum/ VVV aan de Reitdiepskade.

Trouwens wat dacht u van wadlopen?!. Behalve door de zeehondencrèche is Pieterburen ook door deze tak van (water)sport wereldberoemd geworden.

Aan de Friese kant organiseert het Wadloopcentrum Fryslân al vele jaren zwerftochten en oversteken naar waddeneilanden.

En we herhalen het nog maar eens weer: zoekt u nadere informatie - adressen, telefoonnummers etc. - kijkt u dan op de website vvvlauwersland.nl of in het Lauwersland Vakantiemagazine.

Ook op en rond het water in 'het binnenland' zijn in de loop der tijd veel recreatiemogelijkheden en attracties ontstaan die van Lauwersland een waar waterrecreatie-paradijs maken. Kanoën is een ideale vorm van watersport op de diepen, kanalen en andere waterwegen; vele campings aan het water bieden een passende verblijfsaccommodatie. Maar ook motorboten, traditionele vaartuigen en waterfietsen ziet men er.

Dit is het derde deel van een reeks artikelen over Lauwersland in de Nieuwe Dockumer Courant. Informatiemanager Peter van den Burg van de VVV Lauwersland beschrijft het gebied en vertelt wat het toeristen te bieden heeft.