Spring naar hoofd-inhoud

Landschap Noord-Holland blijft tegen winning Waddengas

 

Dinsdag 9 november werd er in de Tweede Kamer gesproken over het besluit van het Kabinet om gaswinning in de Waddenzee toe te staan. Landschap Noord-Holland is zeer teleurgesteld over het Kabinetsstandpunt. Het Landschap vindt de Waddenzee zo'n belangrijk natuurgebied, dat daar geen industriele activiteiten thuis horen. "Laat de natuur de natuur en ga geen risico's lopen met dit enige echte natuurgebied in Nederland. Wereldwijd worden de natuurwaarden van dit gebied erkend", aldus directeur Jan Manderfeld.

 

De verbittering bij de natuur- en milieuorganisaties is ook groot omdat Minister Dekker slechts EUR 500 miljoen wil uittrekken voor investeringen in het gebied. De commissie Meijer heeft geadviseerd tenminste EUR 800 miljoen uit te trekken voor herstel, achterstallig onderhoud en investeringen in het gebied. De natuur- en milieuorganisaties en vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer hebben aangedrongen dat bedrag te handhaven. Volgende week wordt er verder gesproken in de kamer over dit bedrag.

 

Wel is Landschap Noord-Holland bijzonder blij met het stopzetten van de kokkelvisserij Dit is afgedwongen door uitspraken van het Europese Hof. De kokkelvisserij had niet alleen een negatieve invloed op de hoeveelheid voedsel voor bijvoorbeeld scholeksters en eidereenden, ook werd de Waddenbodem voor lange tijd verstoord.

Landschap Noord-Holland is beheerder van Balgzand, een belangrijk deel van de Waddenzee tussen Den Helder en Wieringen. "Dit is een van de vogelrijkste gebieden van Noord-Holland, toch zijn er allerlei bedreigingen. Denk aan vliegbewegingen laag boven het gebied en de aanleg van een veerboothaven.

 

"Volgend jaar gaan we door een actie dit gebied bekender maken bij het publiek. We willen dat iedereen in de omgeving weet hoe belangrijk Balgzand is", aldus Jan Manderfeld.