Spring naar hoofd-inhoud

Landschap komt tot leven in Tijdtafel van Nieuw Atlantis

Woensdag 1 juni werd in de Victoriuskerk in Pingjum de Tijdtafel van Stichting Nieuw Atlantis feestelijk in gebruik genomen door mw. Sietske Poepjes, gedeputeerde Kunst en Cultuur en Water van provincie Fryslân.

De Tijdtafel krijgt vanaf 1 juni een vaste plek in het voormalige koor van de Victoriuskerk. De Tijdtafel bevat een database met verhalen, films, foto's en muziek uit de Lytse Bouhoeke en het waddengebied. Toekomst, heden en geschiedenis van landschap en cultuur worden op een verrassende en toegankelijke manier in beeld gebracht.

Initiatiefnemers van de Tijdtafel zijn dramaturg/theaterregisseur Gerda Holzhaus en musicus/componist en sociaalgeograaf Bob Driessen uit Pingjum. Enkele jaren geleden maakten zij zich ongerust over de aanhoudende berichten over klimaatverandering en zeespiegelstijging. Uitkijkend over de zeedijk vroegen zij zich af wat er zou gebeuren wanneer er binnen 50 jaar een stormvloed zou uitbreken waar de zeedijk niet tegen bestand is. Wat zou er dan overblijven van alle prachtige verhalen en overleveringen van de cultuur uit deze regio? Dit angstbeeld vormde de inspiratiebron voor het project dat nu, na veel speurwerk, lobbyen en praten, feestelijk wordt geopend. Voor het project Tijdtafel werkten Holzhaus en Driessen onder meer samen met wetenschappers en vormgevers en met bewoners uit de Lytse Bouhoeke en het waddengebied.

Volledig artikel op website Waddenacademie