Spring naar hoofd-inhoud

Kunstmatige kwelders bij Delfzijl zijn wereldwijd toepasbaar

Het experiment bij Delfzijl, waarbij kunstmatige kwelders werden aangelegd bij de Schermdijk, is succesvol verlopen. De kennis die is opgedaan kan over de hele wereld worden toegepast.

Kort samengevat komt het erop neer dat de kunstmatig aangelegde kwelders zorgen voor minder hoge en sterke golven, waardoor dijken minder aangetast worden. Daarnaast zorgen ze voor een grotere biodiversiteit.

Het experiment begon twee jaar geleden toen er vijftien hectare aan kunstmatige kwelders werd 'gebouwd'. Bij de dijk werden proefvakken gevuld met mengsels van klei en zand, er werden rijsdammen geplaatst en er werd zeekraal ingezaaid. Vervolgens werd de ontwikkeling van het gebied scherp in de gaten gehouden door EcoShape, een stichting die zich bezighoudt met 'Building with Nature'.

Volledig artikel op website RTV Noord