Spring naar hoofd-inhoud

Kokkelsector krijgt €92 miljoen van rijk

DEN HAAG - De kokkelsector krijgt €92 miljoen van het rijk als genoegdoening voor het verbod om in de Waddenzee te vissen.

Het kabinet heeft dit vandaag besloten. Het bedrag is €13 miljoen lager dan waar een onafhankelijke commissie op aanstuurde. Inclusief sociaal plan voor de opvarenden van de kokkelschepen en voor kleine bedrijven kwam die uit op €105 miljoen.

De visserij is vanwege de schadelijkheid voor de natuur met ingang van dit jaar al verboden. Ook zonder verbod had de sector het al moeilijk gekregen om aan de strenge milieueisen te voldoen. Vanwege die beperking zouden de inkomsten tegenvallen. Daarom heeft de ministerraad de uitkoopsom naar beneden bijgesteld.

 

Het kabinet betaalt de compensatie uit het Waddenfonds. Het restant daarvan (nu €708 miljoen voor twintig jaar) gaat grotendeels naar verbetering van de natuur in het gebied. Voor economische projecten blijft zo'n €180 miljoen over. Het bedrag voor de kokkelsector gaat vooral naar de grote bedrijven die de vergunningen bezitten.