Spring naar hoofd-inhoud

Kokkelschepen niet gesloopt

DEN HAAG Kokkelvissers hoeven hun schepen niet te slopen nu ze niet meer mogen vissen in het Waddengebied en ze daarvoor een schadevergoeding zullen ontvangen.

Sloop zou niet eerlijk zijn omdat de vissers nog wel in Zeeland terechtkunnen, stelt landbouwminister Cees Veerman.

 

Waar de actiegroep Wilde Kokkels vreest dat de schepen naar Mauretanië gaan om daar een natuurgebied leeg te vissen, ziet Veerman dat niet gebeuren. Volgens hem zijn er voldoende waarborgen dat de Afrikanen verantwoord omgaan met hun natuur en schadelijke activiteiten weren, meldt hij in antwoord op schriftelijke kamervragen. De verwachting is dat een commissie deze maand adviseert de vissers voor €70 miljoen schadeloos te stellen.