Spring naar hoofd-inhoud

Klimaatadaptatiestrategie voor Waddenkustgebied in de 21ste eeuw

Het klimaat is aan het veranderen: de aarde wordt warmer en de zeespiegel stijgt, met steeds grotere impact op onze ecosystemen, de wijze waarop we ons voedsel verbouwen en de manier waarop we leven. In het Waddenkustgebied komt een groot aantal opgaven samen. En tegelijkertijd zijn er volop kansen voor klimaatadaptatie.

Daar werkt Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) samen met verschillende partijen aan. We vroegen Strootman Landschapsarchitecten om PRW te ondersteunen bij het maken van een strategie voor klimaatadaptatie langs de Waddenkust. Een adaptatiestrategie die agendeert, inspireert en vooruitkijkt richting een aantrekkelijke, integrale, klimaat-robuuste toekomst in de 21ste eeuw. Het rapport Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw – agendering van opgaven en handelingsperspectieven is nu klaar.

De directe aanleiding voor het maken van de klimaatadaptatiestrategie voor het Waddenkustgebied is de Climate Adaptation Summit (CAS) die op 25 januari 2021 in Nederland plaatsvindt. Deze wereldwijde top draagt bij aan de actie van de Global Commission on Adaptation (GCA) om wereldwijd nog meer steun te krijgen voor klimaatadaptatie. Rondom de CAS organiseert de gemeente Groningen met verschillende partners en in samenwerking met GCA een klimaatadaptatieweek. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is hierin partner.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee