Spring naar hoofd-inhoud

Kitesurfen op de Waddenzee is dit jaar nog verboden

 

Ontwikkeling beleidslijn hiervoor

Kitesurfen op de Waddenzee is verboden. Voor de Waddenzee geldt namelijk het Binnenvaartpolitiereglement (Bpr).

Bij de laatste wijziging hiervan in eind 2004 is bepaald dat kitesurfen verboden is op alle wateren waarvoor dit reglement geldt. De beheerder kan in kader van Bpr delen van de vaarweg aanwijzen waar kitesurfen wel mogelijk is. In principe gebeurt deze aanwijzing op verzoek van derden. Hierbij wordt vooral gekeken of de activiteit risico’s oplevert voor andere gebruikers van de vaarweg. Voor de Waddenzee geldt bovendien de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Dit betekent dat bij alle activiteiten via een zogenaamde Passende Beoordeling gekeken moeten worden wat hun effect is op flora en fauna. Ook is op sommige potentiële kitesurflocaties de Natuurbeschermingswet (NB-wet) van kracht waardoor een extra vergunning nodig is.

 

De Waddenoverheden -verenigd in het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied (RCW)- gaan gezamenlijk een beleid ontwikkelen voor het kitesurfen op de Waddenzee. Het RCW maakt dan op basis van dit beleid afspraken om kitesurfen op de Waddenzee al dan niet in bepaalde gebieden toe te staan. De bevoegde instanties gaan conform dit afgesproken beleid delen van de Waddenzee aanwijzen voor medegebruik door kitesurfers en/of deze aanwijzing vanuit de VHR en NB-wetgeving toestaan. Randvoorwaarden zijn dat de veiligheid niet in het gedrang komt en de natuur niet geschaad wordt.

 

Tot die tijd is kitesurfen in de Waddenzee verboden. De handhavende instanties weten dat kitesurfen op de Waddenzee verboden is en zullen indien nodig handelend optreden.