Spring naar hoofd-inhoud

Kitesurfen levensgevaarlijk door veiligheidsregels

Kitesurfen (surfen met een vlieger) is de laatste jaren veel gevaarlijker geworden.

Door JAN PIEKSTRA - regiovertegenwoordiger Nederlandse Kitesurfvereniging 

De oorzaak hiervan is de nieuwe regelgeving in het Binnenvaart Politiereglement (BPR), die oorspronkelijk bedoeld was om het kitesurfen veiliger te maken.  
Volgens het Binnenvaart Politiereglement is kitesurfen verboden op alle Nederlandse binnenwateren, het IJsselmeer en de Waddenzee, behalve op plaatsen waar de bevoegde autoriteit het verbod heeft opgeheven. Het verbod zou worden opgeheven op plaatsen waar kitesurfen geen gevaar oplevert.
Kitesurfen wordt een extreme sport genoemd, omdat hoge sprongen en spectaculaire manoeuvres mogelijk zijn. In het verleden zijn er helaas ernstige ongelukken gebeurd, soms zelfs met dodelijke afloop.

Echter, door de ontwikkeling van nieuwe materialen in de sport is het de laatste jaren veel veiliger geworden. Zo kan tegenwoordig door een heel simpele handeling op elk gewenst moment alle druk uit de vlieger verdwijnen, waardoor een ongeluk gemakkelijk kan worden voorkomen en de sport dus aanzienlijk veiliger is geworden.

De sport blijft echter risico's inhouden. Gevaren worden grotendeels bepaald door externe omstandigheden, zoals drukte, obstakels en waterdiepte. Het is daarom voor de kitesurfer zaak om altijd met verstand de sport te beoefenen. Aan de andere kant is het de verantwoordelijkheid van de autoriteiten om de kitesurfers veilige locaties te bieden.

De huidige regulering is er gekomen om het kitesurfen veiliger te maken. Het tegendeel is echter bereikt. Kitesurfen is nog nooit zo gevaarlijk geweest als nu. De hoofdoorzaak is de enorme drukte. Drukte die is gecreëerd omdat er niet is geluisterd naar de kitesurfers bij het maken van de regels.

De kitesurfers hebben te kampen met een alarmerend tekort aan locaties. Het wordt alsmaar drukker op de weinige beschikbare locaties, waardoor de veiligheid in het geding komt. De sport is nog steeds groeiende, waardoor er iedere week nieuwe beoefenaars bij komen. Er is weliswaar een aantal locaties toegewezen, maar die zijn slechts beperkt bruikbaar.

De windrichting speelt hierbij een belangrijke rol. Iets waarmee bij de toewijzing van de locaties geen rekening is gehouden. Bij oostelijke windrichtingen is een groot deel van het jaar slechts één aangewezen locatie op het vasteland in heel Noordoost-Nederland geschikt om te kitesurfen. Het mooie weer van het afgelopen voorjaar heeft op deze locatie al voor de nodige problemen gezorgd, mede omdat ook andere watersporters hier graag het water op willen. Tweehonderd kitesurfers op een gemiddelde zondagmiddag is bij het Mirnser Klif in Gaasterland dan ook geen uitzondering meer.

Een andere oorzaak is het aanwijzen van de verkeerde locaties. De aangewezen locatie ten westen van de Veerdam op Ameland is bijvoorbeeld een prima locatie bij (zuid-) oostelijke windrichtingen. Echter bij westelijke windrichtingen vormt de veerdam een gevaarlijk obstakel. En dat terwijl er 2 kilometer verderop een prima locatie ligt waar geen obstakels zijn.

Natuurwaarden blijken ineens belangrijker geworden en het oorspronkelijke doel van de regulering (veiligheid) wordt aan de kant gezet. Zelfs op de meest veilige locaties, waar bovendien vlakbij allerlei andere takken van watersport en activiteiten als schietoefeningen met F16's, georganiseerde wadlooptochten, beroepsvaart en motorbootvaren wel worden toegestaan, is kitesurfen strafbaar.

Zelfs gas- en zoutwinning schijnen geen invloed op de natuur te hebben, terwijl een sport die alleen gebruik maakt van wind en water, de natuur enorme schade zou toebrengen.

Ondertussen is er een ware klopjacht op kitesurfers ontstaan. Kitesurfers die kiezen voor de eigen veiligheid door 'illegaal' het water op te gaan, kunnen een bekeuring van 130 euro tegemoet zien. Een bekeuring die niet wordt uitgeschreven voor overtreding van het BPR, maar voor het toebrengen van schade aan de natuur. Een hoge prijs voor een dag veilig sporten.