Spring naar hoofd-inhoud

Kieskeurige kokkels graag in de buurt van mossels

Nu Koning Winter definitief vertrokken lijkt, is het afwachten of de grote hoeveelheid kokkels die afgelopen jaar in de Waddenzee is gevallen, deze koude periode heeft overleefd. Met het warme weer in aantocht zullen de overgebleven kokkels zich nu gaan voortplanten en opnieuw gaan bevestigen op de wadbodems.

Gezamenlijk onderzoek in het kader van het project “Wadden engine” van de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek heeft aangetoond dat deze kokkeltjes de voorkeur hebben om zich in de buurt van mosselbedden te settelen.

Mosselen vormen op de droogvallende getijdeplaten in de Waddenzee mosselbedden, die uit duizenden mosselen kunnen bestaan. Deze samenklontering van mosselen heeft een sterke invloed op hun omgeving en daarom worden mosselbedden ook wel ‘biobouwers’ genoemd. Mosselen filteren het water en produceren ‘pseudofaeces’, een soort slibbige mosselpoep. Deze slibbige deeltjes worden in het water meegevoerd en slaan weer neer in de buurt van het mosselbed en zo ontstaat er rondom de mosselbank een omgeving met uitgesmeerde mosselpoep. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat in de buurt van mosselbedden veel meer vogels werden geobserveerd. Nu blijkt uit een studie die onlangs verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift “Ecology”, dat kokkels achter een mosselbed beter overleven dan op soortgelijke locaties zonder mosselbed.

Artikel op natuurbericht.nl