Spring naar hoofd-inhoud

Kamer laat einde vissen op kokkels aan sector

DEN HAAG

De kokkelvisserij mag van een meerderheid van de Tweede Kamer zelf beslissen of de sector op de Waddenzee actief wil blijven of dat ze zich wil laten uitkopen.

CDA, VVD, LPF, ChristenUnie en SGP zijn tegen het kabinetsvoorstel om de visserij vanaf 1 januari van overheidswege te verbieden. Dat laten ze tijdens een kamerdebat weten.

 

Deze fracties stellen dat niet is aangetoond dat de vissers te veel schade veroorzaken in de Waddenzee. Ze denken dat het mogelijk is om de visserij op verantwoorde wijze verder te laten gaan. Maar het zou kunnen dat de sector, ondanks de steun, zelf niet verder wil omdat een arrest van het Europese hof en een uitspraak van de Raad van State het de kokkelvissers erg moeilijk maakt. Volgens CDA-er Buijs moeten de onderhandelingen over uitkoop van de bedrijfstak gewoon doorgaan. Als de vissers niet willen saneren maar volgend jaar gewoon doorgaan ontstaat een probleem binnen de coalitie. Volgens PvdA-er Tichelaar willen de fracties met deze handreiking de sector te vriend te houden, maar is het beter om de vissers niet langer voor de gek te houden.