Spring naar hoofd-inhoud

Kamer hoort noodkreet over verhongerende vis aan

NIEUWLANDE/DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt donderdag 9 april een openbare hoorzitting over de waterkwaliteit in relatie tot de biodiversiteit in de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer.

De Stichting Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid (SWNM) heeft op deze hoorzitting aangedrongen omdat zij de afgelopen jaren de waterkwaliteit heeft zien verslechteren en het voedseltekort voor vissen heeft zien toenemen.

Volgens de stichting verhongeren de vissen vanwege het fosfaattekort in de zeeën en hebben fosfaatvervangers in wasmiddelen een schadelijk effect op de waterkwaliteit. De stichting vraagt het Rijk daarom geld beschikbaar te stellen voor onafhankelijk onderzoek naar de effecten van deze stoffen in de zeeën. Ook wil ze dat er onderzoek verricht wordt naar het belang van fosfaten voor de volksgezondheid.

Kamerleden van PvdA en CDA die vorig jaar diverse wetenschappelijke rapporten over deze kwestie in ontvangst namen hebben zich daarna sterk gemaakt voor een debat met de Kamer. "Wij vinden dat er een nader beeld van geschapen moet worden. De onderzoekers hebben nogal wat schokkende zaken boven tafel gekregen," stelt een van hen, PvdA-kamerlid Lutz Jacobi.

Volgens de SWNM is er de afgelopen decennia natuur- en milieubeleid gevoerd dat desastreus heeft uitgepakt. Door het vervangen van fosfaten in wasmiddelen komt er minder van deze belangrijke voedingsstof in de zeeën terecht. Door de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt nog eens 80 procent van het fosfaat uit het rioolwater gehaald, waardoor de fosfaatkringloop is verstoord. Daardoor wordt er minder fytoplankton geproduceerd in het zeewater en verhongert de vis. "De kraamkamerfunctie van de Waddenzee is bijvoorbeeld met een factor 19 in elkaar gestort," stelt bestuurslid J. Post van de stichting.

De SWNM dringt ook aan op nader onderzoek naar de effecten van fosfaatvervangers, biologisch niet afbreekbare stoffen die volgens eigen proeven zorgen voor sterfte van plant en dier.

Volgens Post moet het geld voor onderzoek er kunnen komen. "De gezamenlijke milieuorganisaties ontvangen elk jaar 10,5 miljoen euro. Wij vragen slechts geld voor een gezonde zee, gezond voedsel en een gezonde bevolking," aldus Post.

De hoorzitting van de Voortouwcommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt donderdag 9 april van 12.30 tot 14.00 uur plaats in de Groen van Prinstererzaal.