Spring naar hoofd-inhoud

Inzameling afval zeeschepen blijft omslachtig: Invoering EU regels aardig begin stelt milieuorganisatie

Utrecht

Nederland voert vanaf morgen een nieuwe EU richtlijn in voor het afval van zeeschepen.

Stichting De Noordzee is blij met de richtlijn voor haven ontvangst installaties. Toch vindt de milieuorganisatie dat het kabinet en de havens de regels voor afval van zeeschepen veel eenvoudiger had kunnen en moeten maken. Omslachtige procedures zijn slecht voor het bedrijfsleven en verhogen de kans dat olie en ander afval in zee gedumpt blijft worden, zo stelt de organisatie.

 

De EU richtlijn voor havenontvangstinstallaties wordt, twee jaar later dan verplicht, morgen eindelijk in Nederland ingevoerd. De richtlijn verplicht schepen afval af te geven. De EU richtlijn geeft nadrukkelijk de ruimte om de kosten voor inzameling geheel op te nemen in het havengeld. Stichting De Noordzee is al jaren voorstander van een kleine verhoging van het havengeld en een eenvoudig afvalsysteem met afvalbootjes die dagelijks alle schepen afgaan. Met die maatregelen zouden schepen geen voordeel meer hebben om afval in zee te dumpen.

 

Minister Peijs heeft echter onder grote druk van het Havenbedrijf Rotterdam besloten om slechts 30% van de kosten van inzameling in het havengeld op te nemen. De overige kosten moeten door de schepen per keer betaald worden. Bovendien blijft de procedure om afval af te geven onnodig ingewikkeld. Volgens Stichting De Noordzee mist de minister hierdoor een kans om de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven te verminderen en om een echte stap voorwaarts te maken richting een schoner zeemilieu. De milieuorganisatie is voorstander van 100% indirecte financiering.

 

Analogie scheepsafval en de vuilniszak thuis

Afvalinzameling in havens zou volgens Stichting De Noordzee met eenvoudige afvalschepen moeten gebeuren, net zoals de vuilnisman in de stad. Het nieuwe systeem voor afval in havens ziet er echter veel complexer uit. Eelco Leemans, scheepvaartdeskundige van Stichting De Noordzee: "Stel je voor dat je thuis voor een vuilniszak 24 uur van te voren moet bellen, voor iedere zak een formulier moet invullen en als je meer dan 2 vuilniszakken buiten zet voor elke vuilniszak apart zou moeten betalen. Dan zou het een grote puinhoop worden in de stad. Nou datzelfde speelt nog steeds in onze zeehavens. En daarom komt er ook zoveel troep in zee terecht".

 

Afval in zee

Rijkswaterstaat constateert jaarlijks zo'n 400 olievlekken op het Nederlandse deel van de Noordzee. "Het werkelijke aantal ligt vele malen hoger. Naar schatting verdwijnt er 20.000 ton afval in de Noordzee" aldus Eddy van Well, zwerfvuildeskundige van de milieuorganisatie, "een groot deel daarvan is plastic. Dat blijft vele honderden jaren in de zee rondzwerven. Vogels zien het aan voor voedsel, en vissen raken in vuil verstrikt. Uiteengevallen plastic wordt bovendien opgenomen door mosselen en andere zee organismen".