Spring naar hoofd-inhoud

Instituut voor Kust en Zee definitief naar Lelystad

Haren - Haren raakt het Rijksinstituut voor Kust en Zee definitief kwijt. Rijkswaterstaat voegt de dienst in Lelystad samen met het zusterinstituut voor zoet water.

Haren raakt daardoor 45 banen kwijt. Gedeputeerde Staten van Groningen poogden in december de sluiting van het instituut te voorkomen. De provincie stelde met de Waddenzee, het Lauwersmeer, de Eemshavens en de Dollard niet zonder de gespecialiseerde kennis van het instituut te kunnen. Wethouder Liesbeth Boekel vond het mogelijke vertrek in december al spijtig. "We werken als overheden in het Noorden aan de kenniseconomie. Dit instituut past daar heel goed in." Het RIKZ in Haren had recent een grote rol in het onderzoek naar de bodemdaling van de Waddenzee. Het Rijksinstituut voor Kust en Zee heeft een hoofdvestiging in Den Haag en een nevenvestiging in Middelburg. In Haren heeft het instituut een laboratorium waar onderzoek wordt gedaan naar watermonsters uit de Noordzee en de Waddenzee.