Spring naar hoofd-inhoud

Innovatieve vispassage De Kolk in Súd Ie in gebruik

Op wereld vismigratiedag, zaterdag 24 mei 2014 om 13.30 uur hebben Sicco Boorsma, wethouder van de gemeente Dongeradeel, Aaltje Rispens, bestuurslid van Wetterskip Fryslân en Jon Visser, voorzitter van de Friese Bond van Binnenvissers de nieuwe vispassage in de Súd Ie, officieel in gebruik genomen.

Vanaf dat moment kunnen paling en andere diadrome vissoorten ongehinderd het opgroeigebied De Kolken in- en uittrekken. De door Wetterskip Fryslân gerealiseerde vispassage is een belangrijke stap in het  streven naar duurzaam herstel van de palingstand en het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. ’Ook de recreatieve opwaardering van de Súd Ie is van belang’, zo benoemt wethouder Sicco Boorsma. ‘Ecologie, duurzame visserij en recreatie gaan in dit gebied hand in hand.’

Artikel op website Noordoost Friesland