Spring naar hoofd-inhoud

Innovatie helpt mosselkwekers èn natuur

De inzet op innovatieve visserijtechnieken in de Waddenzee werpt zijn vruchten af. Afgelopen jaar hebben de mosselzaad-invanginstallaties (MZI's) die een alternatief bieden voor de traditionele mosselzaadvisserij ruim 9 miljoen kilo jonge mosselen ingevangen. Dit is bijna een kwart van de gemiddelde oogst van de zaadvisserij in de Waddenzee. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over het natuurherstelprogramma in de Waddenzee en de overgang naar een duurzamere mosselzaadvisserij.

Volgens de staatssecretaris zijn de oogstresultaten van de mosselzaadinvanginstallaties bemoedigend. 'Dit is een goed voorbeeld van hoe innovatie zorgt voor de versterking van een economische sector en tegelijkertijd bijdraagt aan herstel van de natuur', aldus de staatssecretaris. De transitie naar een duurzamere mosselvisserij in de Waddenzee is ingezet met het convenant dat voormalig minister Verburg in 2008 heeft gesloten met de mosselsector en vier natuurbeschermingsorganisaties (Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Stichting Wad). Het convenant beslechtte een lange geschiedenis van conflicten over de mosselzaadvisserij op natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee. Het convenant voorziet in het stapsgewijs vervangen van visserij op natuurlijke mosselbanken door winning van mosselzaad met MZI's. De overgang moet in 2020 zijn afgerond.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de installaties, die geplaatst zijn in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Zeeuwse Voordelta het in 2010 goed gedaan hebben. Het resultaat is extra bijzonder, omdat vrijwel geen nieuwe mosselzaadbanken in de Waddenzee werden aangetroffen. Voor de traditionele mosselzaadvisserij viel er daardoor niets te vissen.

Daan van Doorn van de Producentenorganisatie Nederlandse Mosselcultuur is trots op de voortgang die in geboekt. 'De mosselkwekers hebben in korte tijd de benodigde investeringen gedaan en de MZI's in het water gekregen. Het is mooi dat dankzij de transitie de mosselsector een alternatieve bron van mosselzaad heeft, juist in een jaar dat de natuur hen in de steek laat.'

Onderdeel van de transitie is het definitief sluiten voor visserij van een aantal natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee. Inmiddels zijn twee mosselbanken gesloten. 'Op deze plekken is de ongestoorde ontwikkeling van de natuur gewaarborgd,' zegt Lenze Hofstee van Stichting Wad. 'Hier krijgt het mosselzaad de kans om uit te groeien tot oude mosselbanken met het zeeleven dat daarbij hoort. Dit is belangrijke winst voor zeenatuur.'

Het convenant mosseltransitie en natuurherstel wordt uitgevoerd binnen het Programma naar een Rijke Waddenzee, waarin Rijk, regionale overheden, natuurorganisaties en gebruikers samen werken aan natuurherstel en een duurzaam gebruik van de Waddenzee. Dit programma, dat vorig jaar is gestart richt zich verder onder meer op de handmatige kokkelvisserij. Met handkokkelvissers en de natuurorganisaties wordt gewerkt aan meerjarige afspraken zodat ook in de toekomst handmatige kokkelvisserij mogelijk blijft, terwijl tegelijkertijd rijke kokkelbanken die voor vogels essentieel zijn worden ontzien.

Voor meer informatie over het programma Naar een rijke Waddenzee klik hier