Spring naar hoofd-inhoud

Hunze en Aa's vreest milieurisico's oude afvalwaterleiding

Veendam - Waterschap Hunze en Aa's zit in zijn maag met de Veenkoloniale afvalwaterleiding naar de Waddenzee.

Het bestuur is beducht voor milieurisico's en financiële schade. De tientallen jaren oude pijp, waar Nedmag, Avebe Foxhol en PPG alleen zout water op lozen, wordt er niet beter op. Op dit moment houdt het waterschap de leiding nauwlettend in de gaten. Bij een lekkage moet de productie bij de aangesloten bedrijven onmiddellijk worden stilgelegd. "Dat is zo afgesproken. Voor een boer is het niet geweldig als zijn land ineens volstroomt met zeer zout water", aldus secretaris-directeur Harm Kuper. Hij benadrukt dat de leiding niet op knappen staat. Wel vormen de reparatiekosten een toenemend financieel risico.

"De vraag is ook of wij nog langer een afvalwaterleiding moeten beheren waar slechts drie bedrijven gebruik van maken. Voor hen is het hartstikke duur om het zout ter plekke uit het water te halen. Afvoeren naar de Waddenzee is goedkoper." Kuper zegt dat een overname van de leiding door de drie bedrijven, een gevaar inhoudt. "Wat gebeurt er als een concurrerend bedrijf zich in het gebied vestigt en eveneens zout water wil lozen? Krijgt die onderneming dan wel de mogelijkheid? Als overheid moet je zo’n zaak bestuurlijk afwegen. Moeten we die pijp wel houden?"

Toen het waterschap de leiding destijds overnam van de provincie, zijn daar geen afspraken over gemaakt. "We zijn in gesprek met de grootste belanghebbende, Nedmag, en komen met een notitie. Ik denk dat we volgend jaar een besluit nemen. Die tijd hebben we. De vergelijking met de smeerpijp van Noord-Groningen gaat namelijk niet op. In onze leiding zit geen kwik, waardoor sanering niet direct noodzakelijk is."

Kuper moet er desondanks niet aan denken dat er onverhoopt toch een lek ontstaat. "Dan hebben we weliswaar een aannemer bij de hand. Maar de rapen zijn natuurlijk gaar als het lek niet direct wordt gevonden. Bij het waterbedrijf in Groningen heb je kunnen zien wat dan de gevolgen zijn. De stad zat een dag zonder water. Reken maar dat het een paar centen kost als grote jongens als Nedmag, PPG of Avebe de zaak plat moeten leggen. Ik sluit niet uit dat ze de schade dan op ons zullen gaan verhalen."

De afvalwaterleiding loopt van Veendam via Scheemda waar het zoute water wordt verpompt, richting Waddenzee. PPG en Avebe maken gebruik van een aftakking naar Hoogezand en Foxhol. Ooit werd er langs dit traject ongezuiverd geloosd op de Waddenzee. Kuper: "Die tijd is gelukkig voorbij."