Spring naar hoofd-inhoud

Hoofdvaargeulen Lauwersmeer gebaggerd

Van maandag 15 december 2008 tot dinsdag 31 maart 2009

Rijkswaterstaat laat in de periode van 15 december 2008 tot 31 maart 2009 de hoofdvaargeulen in het Lauwersmeer (Zoutkamperril, Dokkumerdiep en De Raskes) baggeren. Ook de direct aan het vaarwater gelegen aanlegplaatsen en enkele toegangsgeulen tot de havens worden weer bereikbaar gemaakt. Van de vrijgekomen baggerspecie wordt een veevluchtplaats voor Staatsbosbeheer gerealiseerd. Daarnaast worden er met de specie enkele diepe putten opgevuld. In verband met deze werkzaamheden kan het scheepsverkeer in genoemde periode hinder ondervinden.

De vaargeul is tijdens de werkzaamheden op de Zoutkamperril en het Dokkumerdiep versmald, maar wel toegankelijk voor al het scheepsverkeer. Voor De Raskes geldt dat tijdens de werkzaamheden de scheepvaart rekening moet houden met een mogelijke stremming van maximaal 2 uur. De zeeverkeerspost Schiermonnikoog heeft voor de scheepvaart actuele informatie omtrent de hinder.

Sinds de afsluiting van de Lauwerszee (in 1969) is er, buiten de aanleg van de geulen, niet  gebaggerd. Wel voert Rijkswaterstaat zogenaamd 'klein onderhoud' uit (zoals het aanpassen van de geulen) om stremmingen te voorkomen. Door het baggeren moeten de Zoutkamperril, het Dokkumerdiep en de Raskes weer voldoen aan de gestelde streefdiepten. De vaargeulen worden weer geschikt voor schepen met een diepgang van 2,5m voor de Zoutkamperril en het Dokkumerdiep. De Raskes wordt weer bereikbaar voor schepen met een diepgang van 1,2 m.

De aannemer verwacht het werk in 3 maanden te realiseren. Het indrogen van de specie voor de veevluchtplaats kan langer duren. Dit indrogen is sterk afhankelijk van het weer, de waterstanden en de hoeveelheid zand dat de specie bevat.

Hinder
Tijdens het baggeren op de Zoutkamperril en het Dokkumerdiep is de vaargeul versmald, maar wel toegankelijk voor scheepsverkeer. Tijdens de werkzaamheden aan de Raskes moet de scheepvaart rekening houden met een stremming van telkens maximaal 2 uur (de baggerboot wordt dan gevuld). Voor exacte informatie over de hinder kan de scheepvaart van te voren contact opnemen met de zeeverkeerspost Schiermonnikoog (VHF kanaal 5).