Spring naar hoofd-inhoud

Holwerd wil geld voor wandelboulevard wad

Holwerd

De Stichting Recreatie en Toerisme in Holwerd wil subsidie aanvragen ten behoeve van een wandelboulevard langs de kust en voor vogelhutten bij de Waddenzee.

De stichting spant zich in om de plaatselijke middenstand te ondersteunen. Zowel de supermarkt als de horeca in Holwerd kunnen blijven bestaan dankzij toeristen in de zomer.

 

In de afgelopen tien jaar is het aantal toeristen gestaag gegroeid, maar het kan nog beter, nog niet alle toeristische mogelijkheden, zoals een wandelboulevard langs de waterlijn van Holwerd, zijn benut.

 

Ook wil de stichting vogelkijkhutten langs de kust neerzetten. Om de mensen plezieriger te kunnen laten zitten zou dan de pier afgeschut moeten worden.

 

Er is door de stichting al eerder subsidie aangevraagd voor deze projecten, maar de gemeente Dongeradeel wou niet meedoen. Holwerd zoekt nu samenwerking met Ferwerderadiel om te proberen samen met vergelijkbare stichtingen in de buurgemeente bij het fonds voor leefbaarheidsprojecten subsidie los te krijgen.