Spring naar hoofd-inhoud

Hertenmannen moeten betalen

WEST-TERSCHELLING - De twee Terschellingers die bij wijze van grap tien edelherten op het eiland hebben losgelaten, draaien op voor de kosten.

Het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) bekijkt het proces-verbaal dat tegen Geert van Dieren en Marco Vosse is opgemaakt. Aan de hand hiervan wordt gekozen tussen twee mogelijkheden. Of de mannen krijgen een dwangsom, waarna ze de herten zelf moeten vangen. Of LNV vangt ze, waarna de daders de rekening moeten betalen. De kans dat de beesten op Terschelling mogen blijven, is volgens Helder vrijwel uitgesloten. "Er zijn in Nederland twee plekken aangewezen voor edelherten: de Oostvaardersplassen en de Veluwe. Terschelling dus niet." Ook doodschieten is volgens haar niet aan de orde. "We zitten met de Flora- en Faunawet. Afschieten lijkt me heel sterk." LNV verwacht er binnen enkele dagen uit te zijn.