Spring naar hoofd-inhoud

Herstel van populatie zeehonden stagneert

PIETERBUREN - De zeehondenpopulatie in de Waddenzee herstelt zich sinds de massale sterfte in 2002 veel minder snel dan werd verwacht.

Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat in het seizoen 2007/'08 het oorspronkelijke aantal van zo'n 3800 dieren weer langs de Nederlandse noordkust zou leven. Bij net uitgevoerde zeehonden-observatievluchten bleef de teller echter op ruim 2800 steken, nauwelijks 50 dieren meer dan vorig jaar. Voor de Duitse kust is het beeld hetzelfde, zegt bioloog Anja Hazekamp van de Zeehondencrèche in Pieterburen. Zij heeft geen idee waarom de groei van de zeehondenpopulatie (bestaande uit gewone zeehonden en grijze zeehonden) achterblijft ten opzichte van de eerdere prognoses. Wat wel opvalt, is volgens haar de toename van het aantal zieke dieren dat bij het opvangcentrum in Pieterburen wordt binnengebracht. Dat zou kunnen wijzen op een grotere sterfte. Bij de massasterfte in 2002 werd de populatie, zoals gemeld, in één klap gedeci meerd tot zo'n 1200 zeehonden. "Wij willen weten waarom de zeehondenpopulatie zich op het huidige niveau stabiliseert. Dat gaan wij nu uitzoeken. Er is duidelijk iets aan de hand. De vraag is nu wat er precies gaande is. Is er sprake van een grotere sterfte door ziekte of worden er minder zeehonden geboren?" zegt Hazekamp. 

Tellingen via video-opnamen
Tijdens de recente zeehonden-observatievluchten zijn groepen zeehonden die op zandbanken in de Waddenzee lagen onder meer op video vastgelegd. Via de computer konden de dieren daardoor later heel nauwkeurig worden geteld. De tellingen werden bij laag water uitgevoerd. Vanwege het zonnige weer lagen vrijwel alle zeehonden op de zandbanken. Er werden veel gewone zeehonden met een jong gesignaleerd. In augustus heeft een tweede telling plaats. Dan liggen veel dieren op de zandbanken, omdat ze in de nazomer verharen