Spring naar hoofd-inhoud

Harlingen teleurgesteld in havenvisie

In Harlingen is met teleurstelling gereageerd op de visie van het kabinet over de toekomst van zeehavens in Nederland. De ministers van Economische Zaken, Verkeer en VROM willen dat regionale havens meer samenwerken met Rotterdam om files in de Randstad tegen te gaan.

De ministers kiezen daarbij alleen voor Groningen, Amsterdam, Moerdijk en Zeeland. Harlingen komt in de hele toekomstvisie niet voor.  De havenbelangenvereniging 'Harlingen Seaport Business Association'is het daar niet mee eens. De burgemeester van Harlingen zou in Den Haag een grotere rol voor de Friese haven moeten bepleiten.