Spring naar hoofd-inhoud

Hand aan geldkraan bij strijd tegen waddengas

DEN HAAG - Minister Sybilla Dekker van ruimtelijke ordening houdt de hand aan de geldkraan van het Waddenfonds zodra er bezwaren tegen extra gaswinning onder de Waddenzee binnenkomen.

Bij afwezigheid van protesten wil ze investeringsplannen honoreren die langer dan één jaar duren. Volgt de gang naar de rechter dan keert ze niet meer geld uit dan er op dat moment binnen is, hooguit €30 miljoen per jaar.

De beperking vergroot het dilemma voor de milieubeweging en andere bezwaarmakers om de strijd tegen de gaswinning juridisch aan te vechten. Al eerder maakte Dekker duidelijk dat alleen een gerechtelijk gaswinverbod er voor kan zorgen dat er geen geld stroomt naar het Waddenfonds. In die pot komt in twintig jaar €800 miljoen aan aardgasbaten om de natuur en economie in het gebied te versterken. Natuurclubs dringen al jaren aan op extra geld voor het gebied maar hekelen de gaswinning.

 

Valt de winning stil zonder ingrijpen van de rechter maar doordat er meer schade aan de natuur ontstaan dan vooraf is voorspeld, dan blijft er alsnog geld richting het Waddenfonds gaan. Dekker heeft dit gisteren opnieuw aan de Tweede Kamer laten weten en nu uitgebreider uitgelegd hoe het in het geval van rechtszaken zal lopen. Wint de staat de rechtszaak dan gaat de geldkraan weer vol open.

 

De bewindsvrouw heeft nu definitief aan de Kamer gemeld voorbij te gaan aan de wens van het parlement om de helft van de €800 miljoen aan economische projecten en de helft aan natuurplannen te besteden. In plaats daarvan gaat eerst €115 miljoen naar de kokkelvissers, €27 miljoen naar de Waddenacademie en €41 miljoen naar het tegengaan van scheepsrampen en broeikasinvloeden.

 

Voor het restant van €617 miljoen kunnen initiatiefnemers met plannen komen, waarbij het meeste geld dient te gaan naar natuurprojecten, al ziet Dekker ook veel heil in een combinatie met economische ideeën. Wie op economisch gebied iets wil beginnen, moet 60 procent zelf betalen, voor natuurplannen geldt een eigen bij drage van 10 procent.

 

De minister hoopt de eerste vijf jaar een vliegende start te maken met het Waddenfonds door in overleg met belanghebbenden en overheden projecten op te pakken die ,,voorwaardenscheppend zijn voor de toekomst, urgent zijn, een voorbeeldfunctie vervullen, snel realiseerbaar zijn en rapporteerbare resultaten opleveren''.

 

De minister blijft de baas over de verdeling van het fonds dat eerst nog een wettelijke basis zal krijgen. Dekker verwacht dat in de zomer van volgend jaar de NAM vergunningen krijgt voor gaswinning vanuit Moddergat en Lauwersoog.