Spring naar hoofd-inhoud

GS: Wad mag op werelderfgoedlijst

LEEUWARDEN - De Waddenzee mag van gedeputeerde staten worden voorgedragen voor de erfgoedlijst van de Verenigde Naties.

Tegelijk wil het provinciebestuur een akkoord met het rijk sluiten met de afspraak dat plaatsing op de werelderf- goedlijst puur symbolisch is.

Belangengroepen langs het wad vreesden beknotting van hun activiteiten, als het getijdengebied op de lijst zou komen. Daarop beloofde CDA-minister Gerda Verburg (landbouw, natuur en visserij) dat de voordracht geen extra beperkingen zal opleveren.