Spring naar hoofd-inhoud

GS Noord-Holland willen Den Oever toeristisch en economisch verbeteren

DEN OEVER - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen in totaal € 958.678 beschikbaar stellen aan de gemeente Hollands Kroon voor het programma Waddenpoort Den Oever. Dit programma probeert de relatie tussen Den Oever en het Wad te versterken door het Wad vanaf de kust beter beleefbaar te maken, de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de passanten- en visserijhaven te vergroten en te zorgen voor voldoende overnachtingsgelegenheden aan en rond het Wad.

Het gaat om projecten die als kans zijn opgepakt bij de dijkversterkingen (versterking havendijk Den Oever, Afsluitdijk en Stontelerdijk). En ze dragen allemaal bij aan de werkgelegenheid in de regio en hebben een positief effect op recreatie, toerisme en natuur. De projecten zijn afgestemd met het programma "De Kop Werkt!" waarin gemeenten en provincie nauw samenwerken om de regio te versterken.

Gedeputeerde Joke Geldhof: "Dit programma zorgt voor een sterkere identiteit van Den Oever als onderdeel van de Waddenkust. Hierdoor groeit de aantrekkelijkheid van Den Oever als recreatieve en toeristische bestemming, wat moet leiden tot meer bezoekers en economische groei".

Volledig artikel op website RTV Noordkop