Spring naar hoofd-inhoud

GS Groningen akkoord met fietspad naar Waddendijk

GRONINGEN/PIETERBUREN

Gedeputeerde Staten hebben, op basis van een positief advies van de zogenoemde Kleien Commissie besloten aan de gemeente De Marne een verklaring van geen bezwaar te verlenen voor een aanlegvergunning van een betonpad (fietspad) tussen Pieterburen en de Waddendijk.

 

 

Zo'n pad wordt gewenst door de Stichting Het Groninger Landschap. Het college van B en W van de gemeente De Marne had Gedeputeerde Staten gevraagd om op grond van het bepaalde in het bestemmingsplan 'Buitengebied Eenrum' een dergelijke verklaring te verlenen.