Spring naar hoofd-inhoud

Grotere schepen straks door Afsluitdijk

Impuls voor werkgelegenheid in het Noorden.

Grotere luxe jachten en zeegaande schepen kunnen in de toekomst de Afsluitdijk passeren. Bij de sluis Kornwerderzand komt een ruimere doorgang. Belangrijke bestemmingen als Lemmer, Makkum, Urk en de regio Zwolle, Kampen, Lelystad en Meppel kunnen hiervan profiteren. Een mooie impuls voor de werkgelegenheid in de noordelijke regio. Bedrijven, scheepsbouw en kustvaart kunnen zich onderscheiden en de concurrentie aangaan met soortgelijke bedrijven elders in de wereld.

Het plan voor een ruimere doorgang bij de sluis is een regionaal initiatief. Het ontwerp is op 3 april tijdens het symposium “De kracht van regionale samenwerking” toegelicht. Het speelt in op het feit dat Noord- en Oost-Nederland grote kansen mislopen door de beperkte afmetingen van de huidige sluis.

Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Fryslân: “De verruiming van de sluis is goed voor de scheepvaart, de handel en dus goed voor de BV Nederland. Het is belangrijk dat alle overheden die hier bij betrokken zijn, hun verantwoordelijkheid nemen. De reacties van bestuurders van regionale overheden en bedrijven uit de maritieme sector waren unaniem positief tijdens het symposium.” Sijbrand de Vries van Koninklijke de Vries Feadship in Makkum: “Een verbreding van de doorvaart bij Kornwerderzand levert enorme kansen op voor de nautische sector en daaraan gekoppeld de werkgelegenheid."

Projectpagina