Spring naar hoofd-inhoud

Grootse plannen provincie Groningen met Lauwersmeer en Lauwersoog

Het provinciebestuur van Groningen heeft grootse plannen met de ontwikkeling van het Lauwersmeergebied en Lauwersoog. Er is een budget van vijftien miljoen euro voor vrij gemaakt, en Provinciale Staten van Groningen hebben onlangs ingestemd met het ten uitvoer brengen van de ambitieuze plannen.

Provinciale Staten hebben gesproken over de gebiedsontwikkeling Lauwersmeer. Voor het Lauwersmeergebied als geheel heeft de provincie Groningen samen met de provincie Fryslân en de omliggende gemeenten een visiedocument opgesteld genaamd ‘Koers voor het Lauwersmeer’. De Staten hebben ingestemd met de brief en het visiedocument behorend bij dit onderwerp. Dit betekent dat er een (investerings-)budget van € 15 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de gebiedsontwikkeling Lauwersmeer, waarbij het accent ligt op Lauwersoog. Naar aanleiding van het visiedocument wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin ook de investering van € 15 miljoen zichtbaar zal zijn. Het uitvoeringsprogramma zal aan de Staten worden voorgelegd.

Gedeputeerde Staten zullen voor Lauwersoog jaarlijks een werkplan opstellen en de Staten informeren over de voortgang en nieuwe projecten.
Tijdens het debat is gesproken over de besteding van de € 15 miljoen: waar deze aan gaat worden besteed en welke randvoorwaarden/kaders worden gesteld.

Artikel op website Groninger Internet Courant