Spring naar hoofd-inhoud

Grenscorrectie Schiermonnikoog: definitief besluit bij PS Fryslân en Groningen

 

Omdat Schiermonnikoog de afgelopen jaren naar het oosten is verschoven, valt het oostelijk deel van het eiland nu binnen de grenzen van de gemeente Eemsmond in de provincie Groningen.

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben daarom besloten een voorstel van grenscorrectie voor te leggen aan de Provinciale Staten van Fryslan en Groningen. Als beide staten met het voorstel instemmen, komt de nieuwe grens in de Eilander Balg te liggen.

 

Door de grenscorrectie lopen provincie Groningen en de gemeente Eemsmond inkomsten uit het gemeentefonds en provinciefonds mis. Als Provinciale Staten van Fryslân en Groningen hiermee akkoord gaan, betaalt provincie Fryslân daarom aan de gemeente Eemsmond E13.970 en aan de provincie Groningen E274.000. De gemeente ^Schiermonnikoog betaalt dan E23.000 aan de gemeente Eemsmond.

 

Op verzoek van de gemeenteraad Eemsmond worden nu iedere tien jaar de geografische veranderingen van Schiermonnikoog in kaart gebracht. Als Provinciale Staten van Fryslân en Groningen akkoord gaan, wordt binnen twee maanden na het besluit de precieze grensbeschrijving officieel vastgesteld op de kaart.