Spring naar hoofd-inhoud

Greenpeace: 'Windenergie levert duizenden groene banen op'

Als de provincies Groningen en Friesland inzetten op de bouw van windmolenparken, kan het aantal extra groene banen oplopen tot 14.000. Windenergie levert dan minimaal tien keer meer permanente werkgelegenheid op dan kolencentrales.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rapport 'Werkgelegenheidseffecten door wind en kolen in Eemshaven, Friesland en Groningen', gepubliceerd door adviesbureau Ecofys in opdracht van Greenpeace. Vandaag neemt gedeputeerde Moorlag van de provincie Groningen het rapport in ontvangst.

Hans Altevogt, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace: "De keuze voor windenergie maakt van Groningen een centrum van duurzaamheid. Het levert ook groene werkgelegenheid op voor de regio. Voor provinciale bestuurders ligt hier een enorme uitdaging om Groningen en Friesland een belangrijke rol te geven in de ontwikkeling van windindustrie op land en in zee in dit deel van Europa."

Groningen en Friesland zullen de vruchten plukken van de opkomende windenergiesector. Hiervoor is het wel noodzakelijk de investeringscondities voor windenergie te verbeteren. De overheid moet zorgen voor snelle en transparante procedures voor vergunningverlening van windparken en voorrang voor duurzame energie op het net.

De groei van windindustrie in Nederland is onvermijdelijk. Europese doelstellingen verplichten Nederland om in 2020 ongeveer 35 tot 40 procent van het totale stroomverbruik uit hernieuwbare bronnen op te wekken (nu 9 procent). Daarnaast speelt windindustrie een belangrijke rol om klimaatdoelstellingen te halen, onafhankelijker te worden van import van fossiele brandstoffen en lokale milieuverontreiniging tegen te gaan.

Het rapport 'Werkgelegenheidseffecten door wind en kolen in Eemshaven, Friesland en Groningen' wordt vanmiddag om 16.00 aangeboden aan Gedeputeerde Moorlag in Huis 'De Beurs'. Vertegenwoordigers uit politiek en bedrijfsleven gaan aansluitend in debat over de energietoekomst van Noord-Nederland.

Het rapport is te downloaden via:
http://www.greenpeace.nl/reports/werkgelegenheidseffecten-door