Spring naar hoofd-inhoud

Geschil over verpachten haven Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG - De verpachting van de jachthaven van Schiermonnikoog is volgens eilander Herman Kok dubieus verlopen.

De exploitatie is volgens Kok in juni voor vijf jaar gegund aan de secretaris van de verpachtende stichting De Oude Veerdam. Kok en zijn zoon Guus, die havenmeester is, visten achter het net. Volgens Kok is er sprake geweest van ongeoorloofde belangenverstrengeling onder het wakend oog van de gemeente. Wethouder Bert Korendijk wijst de kritiek van de hand.

Gegadigden voor de exploitatie van de haven en het nieuwe horecagebouw moesten hun brieven sturen naar Jilke Visser, de secretaris van het jachthavenbestuur. Volgens sollicitant Kok zou Visser hierdoor over voorkennis beschikken, toen hij zichzelf ook als kandidaat- pachter opwierp.

 

Het besluit om de jachthavenexploitatie aan Visser te gunnen is slechts genomen door twee bestuursleden. Dat was volgens Kok statutair een te smalle basis. De eilander vraagt in een brief aan het gemeentebestuur vernietiging van het besluit. De gemeente heeft de haven in 2003 geprivatiseerd, maar tekent nog altijd voor de kosten van baggerwerk en groot onderhoud.

 

Wethouder Korendijk verwerpt de kritiek van Kok: ,,Er is niets discutabels gebeurd. Visser heeft op geen enkele manier invloed gehad op de pachtvoorwaarden of de selectie van kandidaten.'' Volgens het gemeentebestuur heeft Visser zich uit het bestuur teruggetrokken op het moment dat hij besloot zelf een gooi naar de exploitatie te doen.

 

Visser zelf bevestigt die lezing. ,,It is in delikaat ferhaal. Ik haw as sekretaris de sollisitaasjes trochstjoerd nei de oare bestjoersleden sûnder de sluven te iepenjen. Der binne genôch ûnôfhinklike tsjoegen fan dat it suver ferrûn is. Oars soe it hjir ek wol in korrupte binde wêze.'' Als nieuwe uitbater van de jachthaven heeft Visser havenmeester Kok (junior) in dienst genomen.

 

Het gemeentebestuur komt morgen met een formele afwijzing van Koks grieven. Wethouder Korendijk noemt een besluit van twee bestuursleden over de verpachting van de jachthaven ,,wel wat een smalle basis''. ,,De stichting begon met zes bestuursleden. Daarvan haakten er eerder al twee af. Uiteindelijk stapte Visser op om zelf mee te doen in de procedure. Een ander bestuurslid was bevriend met havenmeester Guus Kok. Dan hou je nog maar twee over.''

 

De rekenkamer van Schiermonnikoog gaat op verzoek van de gemeenteraad de gang van zaken rond de jachthaven nog onderzoeken. De recente verpachting en de brief van Kok zullen in het onderzoek worden meegenomen, verwacht Korendijk. De gemeenteraad gaat zich er volgende week over buigen. Pikant aan de kwestie is, dat briefschrijver Kok tevens voorzitter is van de eilander partij Ons Belang. Korendijk is namens die partij wethouder op Schier.