Spring naar hoofd-inhoud

Geld voor dorpen in zoutwinningsgebied

De gemeente Franekeradeel trekt 1,8 miljoen euro uit voor de dorpen Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum. Deze dorpen hebben in hun dorpsvisies aangegeven dat ze vooral het herstel en onderhoud van de doorgaande wegen belangrijke vinden.

De dorpen liggen in het gebied waar de bodem verzakt als gevolg van zout- en gaswinning en hebben veel last van imagoschade.

Naast de gemeente betalen ook Frisia Zout en de provincie ieder 2 miljoen euro om de leefbaarheid in de dorpen in het zout- en gaswinningsgebied te verbeteren.