Spring naar hoofd-inhoud

Gedeputeerde Ploeg: 'Friesland dreigt op slot te raken'

LEEUWARDEN - Ondernemen in Friesland wordt steeds moeilijker. De bureaucratische overheid zet de rem er op. ,,Natuur en landschap zijn hartstikke belangrijk, maar als we niet oppassen, zit alles straks op slot'', waarschuwt CDA-gedeputeerde Jan Ploeg.

 

Wat Friesland nodig heeft, is economische groei, vindt de voorman van de grootste partij in deze provincie. ,,Maar veel ondernemers lopen vast. Ze krijgen steeds meer beperkingen opgelegd: het streekplan, bestemmingsplannen, de kaderrichtlijn water, de vogelhabitat-richtlijn, noem maar op. Er is sprake van een overkill aan remmende wetten en voorschriften.''

Op een bijeenkomst voor ondernemers in Leeuwarden riep Ploeg gisteravond op tot een keuze voor vooruitgang. ,,De luiken moeten open.'' De provincie moet volgens hem stevig doorgaan met het investeren in infrastructuur, het lokken van nieuwe inwoners en het stimuleren van bedrijvigheid.

Die visie staat volstrekt haaks op de koers die de PvdA in haar provinciale partijprogramma uitzet. Die partij wil dat er een eind komt aan grote projecten, zoals de aanleg van nieuwe wegen, bedrijfsterreinen, recreatieparken en villawijken. ,,De PvdA zet in op krimp. Minder inwoners, minder bedrijvigheid. Maar krimp betekent saneren. De dood in de pot'', meent Ploeg.

Met landschap, rust en ruimte kun je de kost niet verdienen, is de stelling van Ploeg. ,,Natuur is mooi, als je er ook kunt komen. Anders kost het alleen maar geld. Wat heb je aan een fietspad dat maar een paar maanden per jaar gebruikt mag worden?''

Ook van rijkswege wordt Friesland volgens Ploeg aan banden gelegd. Kansrijke ontwikkelingen, zoals uitbreiding van de Harlinger haven, recreatie in het Waddengebied en de aanleg van een snelle spoorverbinding naar het Noorden worden gefrustreerd.

De CDA'er pleitte verder voor bestuurlijke hervorming op korte termijn. ,,We hebben 31 gemeenten die elkaar beconcurreren en 152 samenwerkingsverbanden. Het is een spaghetti die verlammend werkt.''

In het nieuwe Streekplan voor Friesland blijft wel die ruimte voor bedrijvigheid, zo heeft PvdA-gedeputeerde Anita Andriesen woensdag nog aan leden van provinciale staten toegezegd. In het streekplan, dat de komende negen jaar de richtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkelingen aangeeft, zal bijvoorbeeld de bouw van grote kantoren ook mogelijk blijven in Drachten en Heerenveen en niet alleen aan Leeuwarden voorbehouden blijven.