Spring naar hoofd-inhoud

Gaswinning onverantwoorde gok met de Wadden

 

'In de haast de gasbaten bij te schrijven op haar rekening, speelt dit kabinet met vuur. We kunnen de Wadden maar een keer verliezen en als het 'hand aan de kraan principe' niet blijkt te werken, zijn de gevolgen onomkeerbaar.'

Dit stelt SP-Kamerlid Krista van Velzen vandaag in het Kamerdebat over de toekomst van de Waddenzee.

 

 

Het kabinet zal volgens de SP eerst moeten komen met een natuurontwikkelingsplan, een sterk vereenvoudigd bestuur, een wetenschappelijke commissie, lange termijnfinanciering en heldere ecologische criteria waaraan alle economische activiteiten moeten voldoen. 'Pas daarna kunnen we kijken of gaswinning binnen de natuurgrenzen past,' zegt Van Velzen. 'Opbrengsten uit het gas worden door het kabinet als wisselgeld gebruikt voor natuurherstel.'

 

'Het feit alleen al dat er herstel nodig is van dit unieke ecosysteem, is beschamend. Jarenlang is de natuur op het wad systematisch verwaarloosd en hebben er schadelijke activiteiten plaatsgevonden, zoals militaire oefeningen en kokkelvisserij. Daar is nooit iets aan gedaan. Nu dit kabinet besloten heeft van het moratorium uit haar eigen hoofdlijnenakkoord af te stappen, worden gasbaten opeens als voorwaarde gesteld.'

 

In het adviesrapport van de commissie Meijer wordt het belang van een integrale kijk op de Wadden weliswaar meerdere malen onderstreept, maar er worden slechts drie punten geanalyseerd: natuur, gaswinning en visserij. 'De commissie doet hiermee zichzelf en haar rapport tekort,' concludeert Van Velzen. 'Er is geen wetenschappelijke consensus over de risico's en gevolgen van gaswinning. Er is nog steeds geen onderzoek beschikbaar dat schadelijke gevolgen bundelt, de risico's op de lange termijn onderzoekt en de versterkende werking van verschillende schadelijke effecten kan voorspellen. We weten niet wat de toekomst ons nog aan nieuwe inzichten brengt op het gebied van klimaat, bodemdaling en duurzame energie. Van de baten die de regering op dit moment al krijgt uit gaswinning, zou ik willen zien dat er eerst eens flink wordt geinvesteerd in natuur, voordat we het zelfs maar gaan overwegen om verdere risico's te lopen.'