Spring naar hoofd-inhoud

Gaswinning in Waddenzee zonder extra milieugeld

DEN HAAG

Minister Dekker van VROM weigert extra geld uit te trekken voor milieu-investeringen in de Waddenzee. In tijden van bezuinigingen is een half miljard euro meer dan genoeg, zei Dekker dinsdag tijdens een Kamerdebat.

 

Hiermee riskeert ze een aanvaring met de Tweede Kamer. Die had eerder om achthonderd miljoen euro gevraagd. Dat is precies het bedrag dat de commissie-Meijer, die adviseerde over de Waddenzee, had begroot voor natuurbeheer en investeringen in duurzame energie. 'Het kabinet is wat krenterig', zei SGP-Kamerlid Van der Staaij dinsdag. Verschillende fracties wezen erop dat de gasopbrengsten hoger zullen uitpakken vanwege de hoge gasprijs.

 

De vijfhonderd miljoen belandt in een Waddenfonds en wordt uitgesmeerd over een periode van twintig jaar. Dekker weersprak dat het geld afhankelijk is van de gasopbrengsten. Ze wees erop dat het geld uit de algemene middelen wordt gehaald. Maar de oppositie was niet gerust. De partijen vrezen dat volgende kabinetten gaan morrelen aan de uitgaven.

 

De linkse oppositie blijft overigens mordicus tegen gaswinning. PvdA, GroenLinks en SP vinden dat de onzekerheid over de gevolgen van gaswinning nog steeds te groot is. 'En bij twijfel geldt: niet oversteken', aldus GroenLinks-Kamerlid Duyvendak. Het kabinet denkt echter dat eventuele bodemdaling ruimschoots wordt gecompenseerd door nieuwe zandafzettingen. Bovendien stopt de gaswinning zodra de bodemdaling sneller inzet dan verwacht.