Spring naar hoofd-inhoud

Garnalenvissers willen nóg wel weekje staken

LAUWERSOOG - Het ziet er naar uit dat garnalenvissers hun kotters nog een week langer aan de wal laten bij wijze van staking. Sinds maandag varen de kotters al niet meer uit, uit protest tegen de lage inkoopprijzen die producenten hanteren.

Belangenvereniging Ons Belang uit Harlingen hield gisteren spoedberaad over het wel of niet voortzetten van de staking. Bestuurslid Simon Koornstra laat weten dat de staking wat hem betreft met een week wordt verlengd. "Wij geven een signaal af aan de andere belangenverenigingen in het land. Als wij alleen gaan staken heeft het geen zin. Wij zijn bereid om de kotters nog een week aan de kant te houden. De handel geeft niets toe, dan doen wij het ook niet."

Vandaag zullen de andere belangenverenigingen zich beraden. De Zoutkamper vereniging Hulp in Nood laat via voorzitter Tjeerd Dussel weten dat de vissers zelf moeten kiezen. "Wij trekken ons niet terug. Maar net als vorige week laten we het aan de vissers zelf om te beslissen of ze de kotters laten liggen." De Zoutkamper zegsman durft verder niet in te gaan op de staking. "We zijn beticht van kartelvorming. Vorige week is er een hoger beroep aangespannen in deze zaak. Zolang het onderzoek loopt, durf en kan ik geen uitlatingen te doen. Alles wat ik zeg, wordt tegen mij gebruikt."

De staking van garnalenvissers startte maandag. De inkoopprijs van een kilo garnalen is teruggelopen naar twee euro. Vissers kregen in juni van dit jaar nog zes euro voor eenzelfde eenheid. Met de staking hopen de vissers de aanvoer van garnalen te beperken. Martin Loos van de Nederlandse Bond van Garnalenkustvissers begrijpt de stakers. "Vissers krijgen twee euro voor een kilo garnalen. Daar gaat zestig cent aan dieselolie af. Dan blijft er maar bitter weinig over voor visser en knecht. En dan heb ik de onderhoudskosten van de boot niet eens meegerekend."