Spring naar hoofd-inhoud

Garnalenvissers krijgen tijd voor duurzame investeringen

De garnalenvissers in de Waddenzee en de Noordzee hebben zicht op een nieuwe vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet. De beoogde vergunning heeft een geldigheidsduur van 6 jaar en daarmee krijgen de garnalenvissers meer zekerheid om te investeren in een duurzame visserij.

Deze lange doorlooptijd maakt het mogelijk voor de sector om te investeren in nieuwe, meer duurzame vistechnieken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technische maatregelen zoals het vissen met een grotere maaswijdte (minder bijvangst), beperking van de vistijd en de ontwikkeling van lichtere tuigen (brandstof en bodem).

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee