Spring naar hoofd-inhoud

Ferwert stelt hoge eisen aan verkweldering

 

Ferwert - De gemeenteraad van Ferwerderadiel heeft zich gisteren bereid verklaard in principe te willen meewerken aan verkweldering van het Noarderleech, maar zal strenge eisen opleggen aan natuurorganisatie It Fryske Gea.

It Gea wil na de proefverkweldering, die in 2001 begon met het op drie plaatsen doorbreken van de zomerdijk en de zee vrij spel geven op 135 hectare land in het Noard-Fryslân Bûtendyks, verder gaan met dit proces in een gebied van zo’n 200 hectare boerenland. Zomerpolders die daar in een strijd van duizend jaar tegen het water zijn veroverd, worden dan teruggeven aan de natuur. It Gea wil daarmee aan subsidievoorwaarden voldoen uit de Kader Richtlijn Water.
 
De fracties hebben er grote moeite mee dat boerenland, dat door slikwerkers tot stand was gekomen, teruggeven wordt aan de zee. Volgens CDA’er Piet Reitsma wordt het moeilijk om de regie over het gebied te houden als de natuur vrij spel heeft: ,,Ik bin bang dat de greidefûgels de dupe wurde. Wy sjogge dat no ek al yn it proefgebiet.”

Volledig artikel op website Friesch Dagblad