Spring naar hoofd-inhoud

Extra waddenambassadeurs door subsidie

Dankzij de bijdrage van 10.000 euro van de drie Waddenprovincies kan de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) ook dit jaar weer de populaire training ‘Wat is Wad’ aanbieden voor schippers en bemanningsleden van charterschepen. De training leidt op tot ‘ambassadeur’ van het wad en start in het voorjaar van 2013.

Met het volgen van de training doen bemanningsleden aan boord van charterschepen belangrijke kennis op van het waddengebied en leren zij hoe zij deze op hun beurt enthousiast kunnen overdragen aan hun gasten. De BBZ organiseert de training onder meer in samenwerking met Ecomare, Imares en het ministerie van EL&I.

De jaarlijkse training is populair. In de afgelopen vijf jaar hebben al ruim 130 van de in totaal 300 charterschepen meegedaan. Meer dan de helft van deze schepen heeft de thuishaven in Noord-Holland.

Met de toekenning van 10.000 euro aan subsidie geven de drie Waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland verder  invulling aan het convenant dat de vaarrecreatie op de Waddenzee beheersbaar moet houden door concrete projecten.