Spring naar hoofd-inhoud

€ 3,5 miljoen voor verbeteringen waterrecreatie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt in 2013 € 3,5 miljoen beschikbaar voor de aanleg, uitbreiding en verbreding van openbare voorzieningen voor waterrecreatie en watertoerisme.

Dat is het voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten in het Actieprogramma Watertoerisme en Waterrecreatie. De toe te kennen bijdrage is voor maximaal 50% van de kosten van projecten die hier voor in aanmerking komen, tot een maximum van € 400.000.

In het Actieprogramma Watertoerisme en Waterrecreatie 2013-2015 concentreert de provincie Noord-Holland zich vooral op de riviercruise- en motorchartervaart en blijft de provincie zich inzetten voor een betere bevaarbaarheid van het recreatietourvaartnet. Ook wil de provincie een aantal kitesurflocaties aanwijzen, openbare voorzieningen bij watersportlocaties verbeteren en het aantal duurzame ‘Blauwe Vlag’-havens langs het Markermeer, IJsselmeer en Waddengebied verder uitbreiden.

De € 3,5 miljoen wordt voor de zomer 2013 opengesteld en is vooral bedoeld voor het aanleggen en uitbreiden van openbare voorzieningen  voor de pleziervaart en voor passantenplaatsen langs het vaarroutenetwerk. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor een subsidie, maar ook particuliere initiatieven kunnen aanspraak maken op de regeling. Bij de toekenning wordt vooral gekeken naar de invulling van de activiteiten en of het project financieel haalbaar is. Voorwaarde is ook dat het project binnen een jaar kan starten en dat fysieke oplevering binnen twee jaar na de subsidieverlening kan zijn gerealiseerd.

Het Actieprogramma Watertoerisme en Waterrecreatie wordt voor nu voorgelegd aan Provinciale Staten. Als die akkoord gaan kan de uitvoeringsregeling voor de tender worden opgesteld.