Spring naar hoofd-inhoud

Ella Schadd waarnemer op Vlieland na vertrek burgemeester

Commissaris van de Koning John Jorritsma heeft met onmiddellijke ingang mevrouw Ella Schadd-de Boer benoemd tot waarnemend burgemeester van Vlieland. Een waarnemer is nodig nadat burgemeester Yorick Haan vanavond is opgestapt. De heer Haan constateerde vandaag dat de gemeenteraad niet langer voldoende vertrouwen in hem heeft.

De heer Jorritsma heeft vanmiddag en vanavond op het Provinsjehûs gesprekken gevoerd met een raadsdelegatie en met de heer Haan. Daarin bleek dat het gebrek aan vertrouwen volledig is te herleiden tot gebeurtenissen in de privésfeer. De heer Jorritsma gaat daar verder inhoudelijk niet op in. Wel heeft hij geconstateerd dat een lijmpoging niet zinvol is. 

Mevrouw Schadd-de Boer (63, PvdA) was van september 2009 tot februari 2010 ook al waarnemend burgemeester van Vlieland. Het besluit van de Commissaris om haar tot tijdelijk burgemeester te benoemen, kon rekenen op unanieme steun van de raadsdelegatie.